Substancje zapachowe w przemyśle – ich charakterystyka i zwalczanie uciążliwości

Bezpośrednią przyczyną uciążliwości zapachowych są zwykle wieloskładnikowe mieszaniny zanieczyszczeń powietrza (odorantów i związków bezwonnych). Są to kompozycje związków chemicznych, które różnią się znacznie rodzajem zapachu, wartością progu węchowej wyczuwalności, szybkością zmian intensywności zapachu wraz ze zmianami stężenia itp.