Nawóz organiczno-mineralny z osadów ściekowych

Z uwagi na fakt, że istnieją znaczne problemy z zagospodarowaniem osadów ściekowych w małych i średnich oczyszczalniach ścieków, zachodzi konieczność poszukiwania nowych metod ich przetwarzania, dlatego też w Politechnice Rzeszowskiej podjęto się prac badawczych nad opracowaniem technologii produkcji nawozów na bazie osadów ściekowych z dodatkiem pylistych materiałów.

Ocena funkcjonowania Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach

W artykule przedstawiono ocenę funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice. Na podstawie udostępnionych wyników badań fizykochemicznych ścieków surowych i oczyszczonych wyznaczone zostały następujące wskaźniki niezawodności pracy oczyszczalni ścieków:

Innowacyjny wymiar przenośnego systemu pomiarowego

Dzięki 30-letniemu doświadczeniu w dziedzinie badań i rozwoju, bezkompromisowej jakości i najwyższym standardom, nasz zespół wysokowykwalifikowanych inżynierów opracowuje wszystkie produkty zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami klienta, zapewniając optymalną wydajność i niezawodność przy konkurencyjnych kosztach.

Oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii niskoobciążonego osadu czynnego z napowietrzaniem powierzchniowym aeratorami o osi poziomej w komorach cyrkulacyjnych

Komory cyrkulacyjne z napowietrzaniem aeratorami o wale poziomym są doskonałym rozwiązaniem oczyszczalni dla gmin i mniejszych miast, ze względu na proste rozwiązania i łatwą eksploatację, co przekłada się na niskie koszty inwestycji i późniejszej eksploatacji.

Zastosowanie aeratorów strumienicowych w sekwencyjnych reaktorach porcjowych

Napowietrzanie w procesie oczyszczania ścieków z zastosowaniem osadu czynnego jest bardzo istotne w procesie nitryfikacji oraz częściowo usuwania związków węgla organicznego. Wyboru można dokonać pomiędzy urządzeniami do napowietrzania powierzchniowego, urządzeniami do napowietrzania sprężonym powietrzem lub napowietrzania wgłębnego z mieszaniem mechanicznym.

Oczyszczanie ścieków

Wdrożenie systemu sterowania napowietrzaniem od azotu amonowego z modułem optymalizującym ilość dostarczanego powietrza w oczyszczalni ścieków PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. w 2017/2018 r.

Najistotniejszym procesem technologicznym biologicznego oczyszczania ścieków jest dostarczenie do bioreaktora wymaganej ilości powietrza (tlenu) niezbędnego do prawidłowego rozwoju bakterii, które zaspakajając swoje potrzeby życiowe rozkładają materię organiczną w ściekach.

Granulat z osadu ściekowego - Adam Masłoń, PRz

Nawóz organiczno-mineralny z osadów ściekowych

Naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej opracowali technologię wytwarzania nawozu z osadów ściekowych z dodatkiem pylistych materiałów mineralnych. Autorzy technologii przetestowali kilkadziesiąt mineralnych substancji sproszkowanych, zarówno naturalnych, jak i odpadowych, w celu wytypowania takich, które wspomagają skład chemiczny osadów w aspekcie wytwarzania produktu nawozowego.

Złoża biologiczne w małych i średnich oczyszczalniach ścieków

ZŁOŻA BIOLOGICZNE — już w sprzedaży najnowsza książka z serii Innowacyjne Technologie w Inżynierii Środowiska

Złoża biologiczne w małych i średnich oczyszczalniach ścieków, to najnowsza publikacja przygotowana przez zespół działający pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Heidricha na Politechnice Warszawskiej. Tym razem jest to opracowanie poświęcone rozwiązaniem może obecnie mało popularnym, ale posiadającym olbrzymi potencjał, zwłaszcza, jeśli zastosujemy najnowsze rozwiązania technologiczne. Dzięki Autorom opracowania łatwiej będzie nam ocenić kiedy złoża biologiczne mogą okazać się dobrą alternatywą dla osadu czynnego.

VII Konferencja techniczna
Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów
Kraków, 7-9 października 2020 r.

Technologie oczyszczania ścieków komunalnych i zagospodarowania osadów ściekowych nieustannie się rozwijają i zmieniają. Naukowcy wymyślają, a przemysł wdraża coraz nowocześniejsze technologie i urządzenia. Konferencje z cyklu Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów od lat pomagają eksploatatorom zapoznawać się z najnowszymi technologiami poprzez bezpośredni kontakt z ich twórcami.

Zapobieganie emisji odorów w obiektach gospodarki komunalnej
Cedzyna, 4-6 listopada 2020 r.

Celem Konferencji jest przedstawienie źródeł odorantów i ich charakterystyki w instalacjach ściekowych w gospodarce komunalnej i obiektach przemysłowych, a także wymagań prawnych oraz istniejących rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie zwalczania uciążliwości zapachowej obiektów ściekowych. Szczególnym celem organizatorów jest zaprezentowanie praktycznych przykładów ograniczania emisji odorantów/odorów (wystawa i wycieczka techniczna) oraz stworzenie forum do przedyskutowania zagadnień dezodoryzacyjnych w warunkach plenarnych i kuluarowych.