Uwarunkowania prawne i technologiczne dla procesu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów kuchennych wraz z osadami ściekowymi

Odpady kuchenne mogą być przekształcane biologicznie w procesach recyklingu organicznego (R3), tj. poprzez kompostowanie czy fermentację metanową. Z uwagi na wysoką zawartość frakcji organicznej, odpady kuchenne uznawane są za pożądany ko-substytut do współfermentacji z osadami ściekowymi.