Infrastruktura wodno-ściekowa w miastach przyszłości

„Polskie Miasta Przyszłości 2050” to raport Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością oraz eks­pertów Saint-Gobain, który został opracowany przy współpracy firmy konsultingowej 4CF zajmującej się foresightem strategicznym. W toku badania opracowano trzy scenariusze, które opisują najpraw­dopodobniejsze kierunki rozwoju miast oraz obrazują największe zagrożenia i wyzwania, tak żebyśmy mogli się na nie już dzisiaj przygotować, projektując przyszłościowe rozwiązania.

Zwiększanie przepustowości i wydajności usuwania substancji biogennych z wykorzystaniem złóż tekstylnych (na przykładzie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków)

W wyniku przeprowadzonej modernizacji komory napowietrzania z trybu pracy konwencjonalnego przeszły na formę hybrydową, wykorzystującą zarówno biomasę w formie zawieszonej jak i osiadłej wytworzonej w formie biofilmu na stałych złożach tkaninowych.

To tylko kwestia regulacji

Dzięki SCT AutoAdjust mimośrodowa pompa ślimakowa jest automatycznie dostosowywana do optymalnego punktu pracy – wystarczy jedno kliknięcie w sterowni lub lokalnie na miejscu, za pośrednictwem aplikacji „SEEPEX Pump Monitor”. Docisk (tzw. clam-ping) pomiędzy najważniejszymi elementami roboczymi – rotorem i statorem – można łatwo dostosować do warunków procesu lub stopnia zużycia.