III Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych – relacja

Ponad 500 uczestników wzięło udział w III Warsztatach pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, które odbyły się w dniach 18 – 19 listopada 2021 r. w formule online.
Patronat honorowy nad Warsztatami objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.