Skuteczność wrotków Lecane w ograniczaniu rozwoju Microthrix parvicella i Actinomycetes – bakterii nitkowatych powodujących pienienie osadu

Pienienie osadu czynnego jest jednym z najbardziej uciążliwych problemów eksploatacyjnych w oczyszczalniach ścieków. Grubość warstwy piany może niekiedy przekraczać 1 m i utrudniać kontrolowanie procesu, powodować uszkodzenia systemu usuwania piany i rozprzestrzenianie się patogenów wraz z pianą przenoszoną przez wiatr.