Rozważania na temat zagospodarowania piasku powstającego w oczyszczalniach ścieków

Piasek odpadowy w oczyszczalni ścieków może powstawać co najmniej w dwóch miejscach: jako zawartość piaskowników oraz jako wynik separacji z nieczystości z czyszczenia kanalizacji. Sposób jego zagospodarowania jest wciąż poważnym problemem eksploatacyjnym. Różnorodne doświadczenia pokazują, że możemy uzyskać piasek o naprawdę dobrych właściwościach. Wydaje się, że można znaleźć sensowne rozwiązanie, tak by utracił on status…

Skuteczność wrotków Lecane w ograniczaniu rozwoju Microthrix parvicella i Actinomycetes – bakterii nitkowatych powodujących pienienie osadu

Pienienie osadu czynnego jest jednym z najbardziej uciążliwych problemów eksploatacyjnych w oczyszczalniach ścieków. Grubość warstwy piany może niekiedy przekraczać 1 m i utrudniać kontrolowanie procesu, powodować uszkodzenia systemu usuwania piany i rozprzestrzenianie się patogenów wraz z pianą przenoszoną przez wiatr.