Ładunek organiczny pod kontrolą – pomiary ChZT

W ostatnich latach monitoring ładunku organicznego nabrał dużego znaczenia w aspekcie codziennego funkcjonowania komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków. Mimo rozbudowanej analizy laboratoryjnej, efektywny i pewny pomiar tego parametru poprzez urządzenia quasi-online jest bardzo poszukiwany. Firma Endress+Hauser proponuje do tego zadania nowoczesny analizator Liquiline System CA80COD.

Innowacyjne i energooszczędne systemy flotacji do oczyszczania wody i ścieków IGF microFLOT z zastosowaniem generatora mikropęcherzyków MicroGas™

Globalna sytuacja klimatyczna oraz zmniejszanie się zasobów naturalnych, powoduje, że coraz bardziej istotne staje się stosowanie rozwiązań i technologii, które w sposób skuteczny, ale przede wszystkim przyjazny dla środowiska i ekonomiczny pozwolą na oczyszczenie wody, ścieków czy odzysk i odnowę wody.

Rodzaje pomp vs rodzaj branży

Branża budowlana, a zatem nowopowstające osiedla, biurowce, budynki komercyjne, szpitale, resory wakacyjne etc., potrzebują złożonych rozwiązań pompowych, aby działać sprawnie. Zarządzający obiektem, już na etapie projektu, powinni zweryfikować istniejące rozwiązania, by na etapie budowy móc wdrożyć systemy pompowe.

Pełna obsługa w miejscu instalacji

Czas jest dzisiaj jednym z decydujących czynników ekonomicznych. Klienci oczekują krótkich terminów realizacji, podczas gdy globalna konkurencja wprowadza na rynki w sposób ciągły nowe produkty. Dla produkcji oznacza to, że procesy muszą być przeprowadzane możliwie bez zakłóceń, a czas potrzebny na remont lub konserwację urządzeń powinien być możliwie krótki.