Antybiotyki w wodach

Gospodarka odpadami farmaceutycznymi w basenie Morza Bałtyckiego wymaga działań naprawczych

Gospodarka niewykorzystanymi i przeterminowanymi lekami wymaga zrewidowania w całym regionie Morza Bałtyckiego. Zastosowanie rożnych środków w celu zmniejszenia emisji aktywnych składników farmaceutycznych (z ang. active pharmaceutical ingredientsAPIs) do środowiska oraz udoskonalenie procedur odbioru i przetwarzania zebranych farmaceutyków, uważane jest za łatwo osiągalny cel.

Ocena funkcjonowania Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach

W artykule przedstawiono ocenę funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice. Na podstawie udostępnionych wyników badań fizykochemicznych ścieków surowych i oczyszczonych wyznaczone zostały następujące wskaźniki niezawodności pracy oczyszczalni ścieków:

Innowacyjny wymiar przenośnego systemu pomiarowego

Dzięki 30-letniemu doświadczeniu w dziedzinie badań i rozwoju, bezkompromisowej jakości i najwyższym standardom, nasz zespół wysokowykwalifikowanych inżynierów opracowuje wszystkie produkty zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami klienta, zapewniając optymalną wydajność i niezawodność przy konkurencyjnych kosztach.

Oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii niskoobciążonego osadu czynnego z napowietrzaniem powierzchniowym aeratorami o osi poziomej w komorach cyrkulacyjnych

Komory cyrkulacyjne z napowietrzaniem aeratorami o wale poziomym są doskonałym rozwiązaniem oczyszczalni dla gmin i mniejszych miast, ze względu na proste rozwiązania i łatwą eksploatację, co przekłada się na niskie koszty inwestycji i późniejszej eksploatacji.