Most na Wiśle w Puławach

Zagrożenia komunikacyjne w analizie ryzyka ujęć wody pitnej

W latach 2001-2017 strefy ochronne ujęć wody nie były obligatoryjne. Nowe Prawo wodne nie wprowadziło, co prawda, stref ochronnych, ale nałożyło na operatorów ujęć obowiązek oceny ryzyka eksploatowanych ujęć. Artykuł rozwija problematykę oceny jednego z zagrożeń.

Wykorzystanie preparatu bentonitowego BX10 do ograniczania rozwoju promieniowców występujących w oczyszczalniach komunalnych

Wiele oczyszczalni zgłasza problem tworzenia się piany i kożucha na powierzchni reaktorów biologicznych oraz flotacji osadu w osadnikach wtórnych. Jedną z przyczyn pojawienia się tego problemu technologicznego jest proliferacja promieniowców. Jest to grupa bakterii Gram dodatnich umownie nazywana „Nocardiopodobnymi Actinomycetes”, obejmująca wiele gatunków o podobnej morfologii (Nocardia amarae, Nocardia pinensis, Rhodococcus, Gordona, Skermania).

Strategia działania Wydawnictwa Seidel-Przywecki Sp. z o.o. w związku z panującą epidemią Covid-19

W związku z trudną sytuacją jaka panuje w Polsce i na świecie, wszyscy zostaliśmy zmuszeni do zweryfikowania naszych planów, zarówno prywatnych jak i zawodowych. My także podjęliśmy szereg przedsięwzięć, aby chronić nasze zdrowie, a jednocześnie wywiązywać się ze wszystkich zobowiązań. Cały czas pracujemy i pozostajemy z Wami w kontakcie

Czy warto inwestować w infrastrukturę wod-kan?

Historię działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach można podzielić na dwa okresy sprzed i po przekształceniu w spółkę prawa handlowego. W pierwszy okresie, jako zakład budżetowy, skupiał się głównie na zaopatrywaniu mieszkańców Łap i okolic w wodę i odprowadzeniu ścieków, bazując na majątku będącym pozostałością po wodociągach wojewódzkich oraz inwestycjach realizowanych przez lokalny samorząd, wynikających z potrzeb związanych z rozwojem miasta. Krokiem milowym w rozwoju wodociągów była decyzja Samorządu Łap i ówczesnego Burmistrza Wiktora Brzosko o zmianie struktury prawnej Wodociągów (3 grudnia 2012r.) oraz pojawienie się możliwości realizacji inwestycji wod-kan z udziałem środków unijnych.