Osada Karbówko, 17-18 czerwca 2020 r.

Celem konferencji jest przygotowanie podmiotów odpowiedzialnych i realizujących zadanie zaopatrzenia w wodę do nowych wymogów wynikających z rewizji Dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wprowadzania systemu zarządzania ryzykiem, minimalizowania wycieków wody, informowania konsumentów a także przedstawienie sposobów zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowymi w warunkach kryzysowych, zasad współdziałania władz samorządowych z przedsiębiorstwami w sytuacji zagrożenia dla systemu zaopatrzenia w wodę, metod zarządzania infrastrukturą krytyczną, a także nowoczesnych technologii pozwalających na minimalizowanie potencjalnych ryzyk (metody wykrywania zagrożeń, technologie uzdatniania, skuteczne metody komunikowania się). Podczas konferencji zaprezentowane będą również bezpieczne technologie i urządzenia do poboru, transportu i uzdatniania wody do picia. Oszczędzanie wody, zasoby wodne, mała retencja.

Odbiorcy

Konferencja skierowana jest do jednostek samorządowych odpowiedzialnych za zaopatrzenie w wodę, jednostek administracji publicznej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, przedstawicieli służb ratowniczych, dostawców wody (przedsiębiorstw wodociągowych, administratorów budynków), projektantów, wykonawców i administratorów urządzeń wodociągowych, producentów urządzeń i sprzętu laboratoryjnego.

Koszt uczestnictwa

Przy zgłoszeniu w I terminie do 30 kwietnia 2020r. wynosi 900 zł + 23% VAT za 1 osobę
Przy zgłoszeniu w II terminie po 30 kwietnia 2020r. wynosi 1000 zł + 23% VAT za 1 osobę

Dopłata do pokoju 1 osobowego 100 zł netto za 1 nocleg

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja 2020 r.
Rezygnacje z udziału w konferencji można zgłaszać do 15 maja 2020 r.

Opłata obejmuje: udział w konferencji i wycieczce, 1 nocleg w pokoju 2-osobowym
(Hotel Osada Karbówko Wellness & SPA), wyżywienie oraz materiały konferencyjne.

Noclegi będą rezerwowane w:
Hotel Osada Karbówko Wellness & SPA, Elgiszewo 37, 87 – 408 Ciechocin

Wraz ze zgłoszeniem udziału w konferencji jest dokonywana rezerwacja w Hotelu Osada Karbówko Wellness & SPA w pokoju 2-osobowym.
Opłaty za udział w konferencji prosimy dokonywać dopiero po otrzymaniu faktury VAT wystawionej w ciągu 7 dni przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Potwierdzenie uczestnictwa (wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przysłać mailem na adres: konferencje@seidel-przywecki.pl lub wysłać fax 22 873 80 52
Zapewniamy wysłuchanie interesujących wykładów, poznanie ciekawych rozwiązań technologicznych, udział w dyskusji, ciekawe atrakcje.

Organizator

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

TEMATYKA KONFERENCJI

Podstawy rewizji DWD i zastosowane rozwiązania prawne (co i po co?). Teoria i praktyka obowiązków przedsiębiorstw wodociągowych w warunkach kryzysowych. Zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem Planu Bezpieczeństwa Wodnego oraz procedur kryzysowych. Rozwiązania w zakresie monitoringu zagrożeń dla jakości wody. Minimalizowanie potencjalnych zagrożeń – nowoczesne technologie uzdatniania i dystrybucji wody, systemy informatyczne w monitoringu. Zasobooszczędna gospodarka – ograniczanie wycieków, racjonalne gospodarowanie wodą. Wody opadowe, mała retencja, użytkowanie i opłaty.

Link do strony konferencji