Zbliża się kolejna, czwarta edycja konferencji STORMWATER POLAND. Największej konferencji dotyczącej wód opadowych w Polsce. Chcemy, aby punktem wyjścia do naszego spotkania były zmiany klimatyczne i konieczność adaptacji do nich. To, że zmiany takie następują jest oczywiste. Nie chcemy nimi Państwa straszyć, ani też o nich tylko teoretycznie dyskutować. Chcemy inicjować i propagować konkretne działania, które musimy podjąć wspólnie w celu zatrzymania niekorzystnego trendu oraz adaptacji do jego skutków. Z tej racji pierwszy blok konferencji nazwaliśmy: To musimy zrobić dla naszych dzieci Szczerze wierzymy, że jest to misją naszego środowiska. Zdajemy sobie sprawę, że potrzebna jest do tego wiedza, odpowiednie narzędzia i środki finansowe. Na sesję otwierającą konferencję zapraszamy naukowców i specjalistów, którzy powiedzą nam: w jaki konkretny sposób wzrost temperatury powietrza przekłada się na zmiany w cyklu hydrologicznym, na jakim etapie adaptacji do tych zmian jesteśmy w Polsce na tle Europy i świata, gdzie poszukiwać źródeł finansowania adaptacji do zmian klimatu systemów odwodnienia, jakie narzędzia inżynierskie i zarządcze stosować celem opracowania najlepszych strategii adaptacyjnych? Sesja ta to także przestrzeń, aby zademonstrować, jak strategia redukcja emisji gazów cieplarnianych i adaptacji do zmian klimatu systemów odwodnienia jest już wdrażana w wybranych miastach, a nawet w firmach produkujących rozwiązania dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Mądre przysłowie mówi, że jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów. Zatem źródła problematyki przyszłej edycji Stormwater Poland najlepiej streszcza grafika:

Wykres

W przestrzeni publicznej często słyszymy hasło: „Stop suszy”. Upał, brak wody, susza, pustynnienie, a więc wszystko to czego mogliśmy doświadczyć zeszłego lata, staje się szczególnie uciążliwe, gdy zapominamy o retencji. Nie może dziwić, że na załączonym rysunku przyrost temperatury nad lądami jest wyższy niż nad całym globem, gdzie większość obszarów zajmują oceany i morza. W przyrodzie to największe zbiorniki retencyjne, a zmagazynowana w nich woda skutecznie łagodzi wahania temperatur. Stawiajmy zatem na retencję wody blisko nas. Próbujmy wykorzystywać do tego sprawdzone naturalne rozwiązania, ale także rozwiązania inżynierskie naśladujące przyrodę. Dedykujemy temu drugi blok konferencji pt: Inspiracje deszczowe. Jest on przestrzenią do burzy mózgów dotyczącej rozwiązań i technologii z całego świata, ale także z Polski, służących odtwarzaniu utraconej retencji oraz prawidłowemu gospodarowaniu wodami opadowymi. Chcemy przy tym poszukiwać inspiracji wykraczających ponad domyślny podział na wody opadowe, wody podziemne, wody płynące w korytach. Stawiamy tezę, że woda jest jedna i jest zarówno wyzwaniem jak i zasobem dla każdego mieszkańca dużej metropolii jak i małego miasta.

Druga połowa XIX wieku, czyli początek osi czasu na załączonym rysunku to początek drugiej rewolucji przemysłowej. Powszechnie kojarzymy ją z wieloma wynalazkami takimi jak np.: telefon, żarówka, czy też dynamit i karabin maszynowy. Mało kto zdaje sobie sprawę, że epoka ta to także początek budowy współczesnych systemów odwodnienia i formowania klasycznego warsztatu projektowania systemów, opartego o racjonalną formułę spływu i model opadowy IDF (ang. Intensity-Duration-Frequency). Przez dziesięciolecia, przy niewielkich tylko oscylacjach klimatycznych, można było wykorzystywać ten warsztat bez większego ryzyka i obliczać systemy odprowadzania wód opadowych bazując np. na wzorze Błaszczyka. Ale od początku tego stulecia trendu zmian naszego klimatu nie można już podważać, a na dodatek wód opadowych nie chcemy tylko szybko odprowadzać z miast, ale spowalniać ich spływ i retencjonować. W epoce rewolucji cyfrowej nie można już tego osiągnąć bez oparcia się o wiarygodne i aktualne atlasy opadowe, takie jak KOSTRA w Niemczech i PANDa w Polsce i powszechne wykorzystanie narzędzi cyfrowych. To zasadnicze inspiracje dla trzeciego bloku zatytułowanego „We’re digital”. Uczestnicy poprzedniej edycji konferencji domyślają się, że jest to realizacja naszych planów zaprezentowanych w sesji „Going digital”. Rzeczywiście chcemy zademonstrować ukończony projekt Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów PANDa i cały zestaw narzędzi internetowych, które wspólnie tworzą Cyfrową Platformę Projektanta (CPP). Dziś już musimy przyznać, że nie jest to projekt Retencjapl, ale całej grupy firm będących niekwestionowanymi liderami na polskim i europejskim rynku technologii wód opadowych. Każdy z prezentowanych kalkulatorów CPP bazuje na atlasie PANDa i unikalnej wiedzy pozwalającej na dobór optymalnych rozwiązań projektowych w zakresie takich zagadnień jak: odprowadzanie spływów powierzchniowych, retencjonowanie wód opadowych, czy ich podczyszczanie i rozsączanie do gruntu. Do bloku „We’re digital” chcemy także już tradycyjnie zaprosić firmy i specjalistów w zakresie modelowania systemów odwodnienia, aby pokazali inspirujące przykłady zaprzęgnięcia modeli komputerowych do realizacji skomplikowanych zadań inżynierskich. Wierzymy bowiem, że w wieku rewolucji cyfrowej pytaniem nie jest czy modelować systemy odwodnienia, tylko jak robić to mądrze?

Kropla deszczu spadająca na ziemię nie rozumie pojęcia własności i granic, ocieplenie klimatu jest też zjawiskiem globalnym. Nie można efektywnie zapobiegać ociepleniu klimatu i wdrażać strategie adaptacji z perspektywy tylko jednego interesariusza lub kraju. Zawsze też warto podpatrywać co inni robią lepiej od nas, warto dzielić się wzajemnie swoim doświadczeniem. Wychodząc temu naprzeciw czwarty blok konferencji nosi nazwę: Jak robią to nasi sąsiedzi? Do udziału w tym bloku zapraszamy prelegentów z sąsiadujących z nami państw, po to aby powiedzieli jak wygląda stan gospodarki wodami opadowymi, jakie stoją przed nimi wyzwania, gdzie widzą swoje szanse, z czego są dumni? Przynajmniej na czas trwania tej sesji chcemy, aby nasza konferencja stała się konferencją o skali regionalnej. Stawiamy sobie wyżej poprzeczkę, bo chcemy stać się platformą do integracji środowiska wód opadowych nie tylko w Polsce, ale na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. To projekt bardzo ambitny i wymagający zapewne wielu lat, ale wierzymy, że z Państwa pomocą możemy go zainicjować w marcu 2020 roku w Gdańsku.

Skutki zmian klimatycznych w postaci coraz częstszych opadów nawalnych muszą prowadzić do powodzi miejskich. W ostatnim bloku wykładowym o tym właśnie tytule: Powodzie miejskie chcemy w pierwszej kolejności zaprezentować doświadczenia osób, które musiały organizować akcje przeciwpowodziowe. Chcemy także pokazać potencjał współczesnych systemów ostrzegania przed zjawiskami ekstremalnymi i rozwiązania techniczne służące ograniczeniu zasięgu i strat generowanych przez powodzie miejskie. Sesja ta ma także służyć dyskusji roli firm ubezpieczeniowych w pokrywaniu strat powodziowych i inicjacji debaty nad zdefiniowaniem obiektywnej granicy pomiędzy zakresem odpowiedzialności eksploatatora systemu odwodnienia a obszarem odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Konferencja STORMWATER POLAND 2020 odbędzie się tradycyjnie w Gdańsku w dniach 3-5 marca 2020 roku. W roku 2020 hasłem konferencji jest „Deszcz inspiracji”.

W opinii wielu Uczestników poprzednich edycji to właśnie inspirowanie do całkiem nowego podejścia do wód opadowych było zawsze walorem Stormwater Poland. Retencjapl wspierając się na wiedzy i doświadczeniu Komitetu Naukowego i Ekspertów od samego początku chciała być pionierem nowoczesnego gospodarowania wodami opadowymi, chciała aby woda była traktowana jak cenny zasób. Chciała ustalać nowe, lepsze standardy, integrować środowisko i wyznaczać nowe trendy. W tym roku tematyka konferencji rozszerzona będzie o zarządzanie w sytuacji powodzi w miastach, o cieki w miastach. Zostali również zaproszeni do uczestnictwa w konferencji reprezentanci z krajów ościennych i naszego regionu Europy. Zależy nam, by Stormwater Poland było nieodłącznie kojarzone z deszczem, i w tym osobliwym wypadku, z ulewnym deszczem inspiracji. Liczymy, że z Państwa aktywnym udziałem autentycznie taki deszcz inspiracji wystąpi i dodatkowo będzie miał szeroki zasięg.

Reklama

Serdecznie zapraszamy do kontaktu, bo wierzymy, że to właśnie Państwa energia zasila konferencję STORMWATER. Wierzymy, że Deszcz inspiracji powstaje podobnie jak deszcz w naturze: potrzebna jest energia po to by powstała turbulencja, której znacznikiem w atmosferze jest deszcz. Zatem na Państwa zgłoszenia i wszelkie sugestie merytoryczne czekamy pod adresem www.stormwater.retencja.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w STORMWATER POLAND 2020 w dniach 3-5 marca 2020 r. Gdańsku